build your own websiteZAKLÁDÁNÍ KORPORACÍ

Založení společnosti (korporace) v České republice je časově i finančně nákladný proces, během kterého čelí nový podnikatel mnoha administrativním, právním i finančním nástrahám. Při procesu založení společnosti za Vás vyřídíme veškeré náležitosti a zajistíme zápis nové společnosti do obchodního rejstříku zpravidla do 5ti dnů. Nové společnosti rovněž vyřídíme potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k daním (daň z příjmu, DPH, srážková daň apod.). V případě potřeby budete mít novou společnost zapsanou do OR v den založení- v tentýž den budete mít k dispozici výpis z OR se všemi Vašimi údaji.

V ceně založení společnosti s určením omezeným je zahrnuto vše:
* obstarání a vyplnění veškerých dokumentů a formulářů potřebných pro založení korporace
* notářský zápis (zakladatelská listina či společenská smlouva - dle počtu společníků při založení s. r. o.)
* ověření podpisů na všech dokumentech při založení korporace
* výpis z trestního rejstříku jednatele/jednatelů nutný pro vznik korporace
* výpis z katastru nemovitostí sídla zakládané korporace
* výpis z živnostenského rejstříku nově založené korporace
* ohlášení volných živnostenských oprávnění
* kolky, notářské a soudní poplatky za návrh na zápis nově založené společnosti do OR