best free web site creatorMZDY

Nabízíme komplexní zpracování mezd malých a středních organizací.
Při této činnosti Vám zajistíme (dle požadavků klienta):

* Výpočet mezd, odvodů sociálního a zdravotního pojištění
* Odevslávání přehledů zdravotním pojišťovnám, české správě sociálního zabezpečení
* Předání výplatních pásek
* Vyhotovení ročního zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, roční vyúčtování srážkové daně
* Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.
* Hlášení o zaměstnávání důchodců a další úkony spojené s vedením personální agendy.
* Zastupování společnosti při kontrolách na správě sociálního zabezpečení a na zdravotních pojišťovnách.